Maar liefst 61 verhalen werden ingestuurd, toen Centre Céramique tijdens de boekenweek een schrijfwedstrijd opzette, met als thema ‘Tweestrijd’. Inmiddels zijn de winnaars bekend.

De uitslag

De schrijfwedstrijd is gewonnen door Anne Jules uit Hilversum, met haar verhaal over een kip en tweestrijd. Bij de wedstrijd zijn ook een tweede en een derde prijs toegekend: Janneke Volkerink uit Mheer won de tweede prijs met het verhaal ‘Asbestemming’ en Ralph Dassen uit Dieren kreeg de derde prijs voor zijn inzending ‘Pieter de Hoochstraat 242’. Alle winnaars hebben een Masterclass Schrijven en boekenbonnen aangeboden gekregen. Een eervolle vermelding was er voor Bianca Limpens met het verhaal ‘Ontspoord‘.

Juryrapport

Een jury onder leiding van Leon Verdonschot beoordeelde alle inzendingen; de juryleden – naast Leon Verdonschot ook de auteur Maria Philippens en Bart Linssen namens de bibliotheek – moest lang wikken en wegen om tot drie winnaars te komen omdat het aanbod zo rijk was.

Sommige van de verhalen borduurden voort op het intro, anderen namen zo snel mogelijk een afslag ver weg ervan. Wie ervoor koos de wat cryptische stijl ervan lang te rekken, nam een risico: hoe meer het verhaal een lange aanloop naar de plot werd, hoe belangrijker de plot daarmee werd, en hoe meer hij soms tegenviel. Maar soms ook allerminst.
Want wat zaten er veel verrassende verhalen tussen, en wat waren ze met plezier geschreven. Soms droop de bravoure van het papier, en sommige inzendingen gingen zelfs vol het meta-pad op door van deze wedstrijd zélf het onderwerp te maken, of van een jurylid een personage.

 

Inzendingen uit 31 plaatsen

De inzenders van de verhalen voor de Schrijfwedstrijd Tweestrijd kwamen niet alleen uit Maastricht, 8 inzendingen, maar uit heel Nederland en zelfs uit België 6 verhalen. Van Rotterdam tot Goirle, van Eindhoven tot Groningen. In totaal werden er verhalen ingestuurd uit 31 verschillende plaatsen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 16 tot 86 jaar!

Comments are closed.